Fosfor og nitrogen til potet, timing og presisjon

Yara inviterte seg til Farmen gård, Kvelde i Lågendalen der Geir Olav Næss med familien steller med potet, korn og litt grønnsaker. Vi inviterte med oss rådgiver Siri Abrahamsen i NLR Viken og Solveig Haugan Jonsen, fagsjef i Findus. Sammen inspiserte vi forsøksfelt i Innovator med startgjødsling og YaraVita Solatrel bladgjødsling i tillegg til ekstra gjødsling med YaraLiva Nitrabor. Vi gikk også en runde i åkeren rundt forsøksfeltet.

Gjødslingsprogram for potet

Potet gjødslingsanbefalinger.jpg

Gjødslingsnormer potet

Sort Forventet
bruttoavling, kg/daa
Konsum Friteringsindustri

Gjødsling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

N

P

K

N

P

K

Juni

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Rutt

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Ostara

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Aksel

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Laila

3000

10,0

3,5

15,5

10,0

3,5

15,5

Beate

3000

10,0

3,5

15,5

10,0

3,5

15,5

Saturna

3000

10,01)

3,5

15,5

9,5

3,5

15,5

Troll

3000

9,3

3,5

15,5

Uaktuell

Peik

3000

10,0

3,5

15,5

9,3

3,5

15,5

Asterix

3000

10,0

3,5

15,5

9,0

3,5

15,5

Kerrs Pink

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

Mandel

3000

8,5

3,5

15,5

Uaktuell

Folva

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

Pimpernel

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

 

Justering, g/kg/daa

N

P

K

2,0

0,5

3

 

Les mer på nettsidene til NIBIO her.

Tips og råd om potetproduksjon