Kontroll av NOx-utslipp på kraftstasjoner og andre industrianlegg

Control of NOx emissions in power plants and other industrial sites

Kraftstasjoner samt mange industrianlegg, som sementfabrikker, søppelforbrenningsanlegg, glassfabrikker eller raffinerier, må i stadig økende grad utstyres med NOx-reduksjonssystem. Dette systemet er vanligvis enten SNCR (ikke-katalytisk prosess) eller SCR (katalytisk metode) der det enten sprøytes inn ammoniakk- eller ureareagens. EU introduserer ny lovgivning i tilknytning til IPPC-direktivet, som er revidert under navnet Industriutslippsdirektivet. Industrianlegg pålegges nye verdier for reduksjon av gassutslipp. Disse tekstene gjelder særlig utslipp av nitrogenoksider. I tillegg til dette EU-direktivet må ytterligere begrensninger på nasjonalt og lokalt nivå oppfylles.

Reduser NOx-utslipp så rimelig som mulig – dra fordel av over 20 års erfaring med Yara

Siden 1990-tallet har vi tilbudt en rekke topp moderne løsninger for å forhindre utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra industrianlegg. Disse løsningene markedsføres under navnet NOxCare.

Salgsteamet vårt tilbyr flere løsninger for å hjelpe deg med å redusere NOx-utslippene:

  • SNCR-teknologi
  • SCR-teknologi
  • SNCR/SCR-hybridteknologi
  • Reagenser for å redusere utslippene
  • Kundeservice.

Ekspertisen vår er omfattende: fra utforming og konstruksjon av systemer for å redusere NOx-utslipp til å gi deg støtte med de daglige NOx-kontrollaktivitetene og hjelpe deg med å oppgradere eller optimalisere det nåværende NOx-reduksjonssystemet. Vi kan til enhver tid hjelpe deg med å optimalisere systemet ved å: 

  • Hjelpe deg med å velge riktig teknologi 
  • Utvikle høykvalitetsutstyr som krever lite vedlikehold
  • Beregne den nøyaktige reagensinnsprøytningen som trengs på anlegget ditt 
  • Gi råd om den beste reagenslagringen og det beste utstyret for anlegget.
  • Målet vårt er at NOx-utslippene dine blir redusert til lavere kostnad.
Edgar Borge
Edgar Borge
Business Manager, Air1