Yara Porsgrunn

Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn, 14 mil sørvest for Oslo. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde.

Fabrikken

Yaras anlegg på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden. På Herøya ligger det en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker og en Kalksalpeterfabrikk (KS). Fabrikkene produserer et bredt sortiment av NPK og KS, utviklet for å møte kravene til gjødsling av vekster under varierende klimatiske forhold og på forskjellige jordsmonn.  Omkring halvparten av produksjonen på Herøya går til oversjøiske markeder, hovedsaklig i Asia. Resten selges til forskjellige europeiske markeder.

Ammoniakk-, salpetersyre- og gjødselfabrikkene produserer også en bredt spekter av gasser og kjemikalier til industribruk.

Herøya har store lagre og en effektiv havn for lasting og lossing av bulkvare. Tre sekkeanlegg muliggjør sekking av storsekk (NPK og CN), og småsekk på paller (CN). De sekkete produktene lastes på båter, lastebiler eller i containere.

Store mengder råvarer i bulk er nødvendige for å kunne produsere et så stort sortiment i Porsgrunn, noe som gjør at havnen på Herøya er en av de største i Norge.

Bærekraft

Høye miljømessige og sikkerhetsmessige standarder er viktige for en stabil og sikker drift ved fabrikkene. I 1993 ble kvalitetssystemene sertifisert i samsvar med DIN EN ISO 9002. I 2002 mottok fabrikken sertifikater for integrert kvalitets- og miljømessige styringssystemer i samsvar med DIN EN ISO 9001 og 14001.

Kritiske parametre for utslipp har blitt definert og overvåkes. Spesiell oppmerksomhet følger tilfeller av økt utslipp. I tillegg er alle utslipp under BAT-nivåer, definert av EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association).

Porsgrunn Fabrikker innførte Norges største energieffektiviseringsprogram i 2007 igjennom en nasjonal avtale.

Leverandørinformasjon/Supplier Information

Two operators at Yara Porsgrunn site

Er du leverandør ved Yara Porsgrunn? 

Are you a supplier to Yara Porsgrunn?

Gå til leverandørportalen / Go to the supplier portal

Yara Norge AS - Yara Porsgrunn