Lurer du på hvordan du bør gjødsle kommende sesong?

Torsdag 7. mars inviterer vi i Yara Norge til tre webinarer der vi vil gi råd til korn-, gras- og potetbonden. Dette er åpne møter der alle som ønsker det kan delta. 

Les mer her

Gode grunner til å ta i bruk presisjonsverktøy i 2024

Vekstsesongen 2023 ble svært utfordrende. Tørre forhold på forsommeren bidro til sterkt redusert avlingspotensial. Dette kombinert med våte forhold på ettersommeren og høsten i mange områder gir grunn til å tro at det er stor variasjon og ganske uforutsigbart hvor mye næringsstoffer som er tilgjengelig til denne sesongen.

Les mer her

Yara kjøper seg inn i Grønn Gjødsel AS

Yara går inn på eiersiden i den organiske gjødselprodusenten Grønn Gjødsel fra Rakkestad. 

Les mer her

Webinar om skoggjødsling 5. februar

Kommende sesong ligger det godt til rette for å gjødsle skog. Gjødslingskostnaden er redusert fra 2023 til 2024 og tilskuddssatsen er på 50%. Vi inviterer til webinar om skoggjødsling mandag 5. februar 2024, fra kl. 12:30 - 13:30. 

Les mer her

God jul og godt nytt år!

julestjerne

Det meste er sagt om vekstsesongen 2023. De fleste i landbruket er glade for at dette året nå etter hvert blir et tilbakelagt kapittel. Mange sliter med ettervirkningene av vanskelige vekstforhold, lave avlinger og høye kostnader. Uansett er det nå tid for å rette blikket framover.

Les mer her

Atfarm - god hjelp til presis gjødsling

Atfarm er Yara's satellittverktøy for å overvåke skiftene og lage tildelingskart for variabel N-gjødsling. På denne måten kan du utnytte nitrogenet bedre, og dermed oppnå økte avlinger og økt lønnsomhet. Atfarm være en kostnadsfri tjeneste også i 2024, og vi anbefaler at du bruker vinteren på å sette deg inn i hvordan du kan bruke verktøyet.

Les mer her

Undergjødsling er ingen god strategi

De siste årene har vært preget av pandemi og krig. For landbruket har høye, varierende og uforutsigbare priser på gjødsel vært blant konsekvensene. For bonden har det vært krevende å ta beslutninger om innkjøpstidspunkt, gjødseltyper og gjødslingsstrategier.

Les mer her

Sikker lagring av mineralgjødsel

Ved å lagre gjødselsekkene riktig kan du hindre ulykker, samtidig som gjødselkvaliteten bevares. Vi har laget en oversikt over det du bør huske på når du skal lagre mineralgjødsel - både innendørs og utendørs. 

Publisert 10. november 2023

Les mer her

Gi høstkornet og høstoljevekstene en god start med YaraVita® bladgjødsling

høstkorn

Det har vært vanskelige innhøstingsforhold og mye korn står fortsatt ute, men innimellom regnskurene har det blitt sådd en del høstkorn og høstoljevekster. For å bedre overvintringen kan det utover høsten være aktuelt å bladgjødsle med YaraVita®.

Publisert 27. september 2023

Les mer her

 

Høstgjødsling til høstkorn

høst

Vanskelig vær og sein modning av forgrøder gir utfordringer for høstkornsåing på Østlandet. For høstkorndyrkere i Trøndelag er situasjonen bedre. Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. En god start legger grunnlaget for et godt resultat.

Publisert 1. september 2023

Les mer her

Etterrenninger – hvor mye tåler førstegenerasjon?

etterrenninger

Knusktørr juni etterfulgt av det stikk motsatte har preget kornsesongen på Østlandet. Da nedbøren kom var plantene fortsatt i stand til å danne sideskudd og det skjedde i veldig mange åkere. Modningen til disse seine sideskuddene er naturligvis betydelig forsinket, da nedbøren ikke kom før omkring 1. juli. Hvor mye tåler førstegenerasjon?

Publisert 22. august 2023

Les mer her

Høstgjødsling til høstkorn

høstkorn

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Det gjelder å sikre bra etablering av planter som er godt rustet for overvintring.

Publisert 2. august 2023

Les mer her

Gjødsling til høstoljevekster ved såing

høstoljevekster

Høstoljevekster tar opp mye næring allerede om høsten. Forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være 6 kg N pr. dekar. Hvis det er brukt mye husdyrgjødsel tidligere kan mengden nitrogen reduseres noe, men ved korn eller frøeng som forgrøde bør nitrogenmengden opprettholdes.

Publisert 2. august 2023

Les mer her

 

Økt interesse for jordhelse!

jordhelse

«Offensivt landbruk i grønne kommuner» er et jordhelseprosjekt i Rakkestad, Marker og Aremark kommune. Prosjektet har som formål å øke interessen for matjorda og jordhelsefremmende tiltak samt etablere et nettverk for bønder med interesse for jord. Mandag holdt de fagmøte i Rakkestad og våre «summer interns» Ida og Magnus var med for å lære.

Publisert 4. juli 2023

Les mer her

God stemning på Borgeby Fältdagar!

borgeby

Til tross for tørke på Østlandet og i Sør-Sverige ble Borgeby Fältdagar en stor suksess! På årets messe ble det satt ny rekord med hele 20.100 besøkende innom. Landbruksinteresserte fra hele Norden fikk blant annet se feltforsøk, maskindemonstrasjoner og ny teknologi. 

Publisert 3. juli 2023

Les mer her

Hektiske dager for å berge 1. slåtten

innhøsting

I Oppdal har været bydd på hele repertoaret denne sesongen. En kald vår, med snø seint i april og delvis i mai, gjorde at veksten kom veldig seint i gang. Deretter ble det veldig tørt, noe som har satt sitt preg på avlingene.

Publisert 3. juli 2023

Les mer her

 

Midt-Norge: Sola kom tilbake i "grevens tid"!

korn

Sola er tilbake til glede for solhungrige åkere, dyr og mennesker i Midt-Norge. Etter den kalde og fuktige perioden siden midten av mai har en del åkere har fått tydelig gulning. Årsakssammenhengen kan være sammensatt. Her er noen tanker om aktuelle tiltak.

Publisert 15. juni 2023

Les mer her

Gras - hva nå?

gras - hva nå?

Flere og flere bønder ser nå at graset svis bort i hetebølgen som brer seg over Sør-Norge. En bekymring på sikt er å sikre tilstrekkelig fôrmengde gjennom vintermånedene. Men nå er det også en mer akutt bekymring knyttet til tørke på beitene, fordi når graset kuttes/beites går plantene inn i en unntakstilstand, der gjenveksten er nesten lik null. Hva kan du gjøre?

Publisert 15. juni 2023

Les mer her

Vekstforhold og tiltak i korn

korn

Fortsatt knusktørt og gradvis varmere på Østlandet. I Trøndelag har det snudd fra vått og kjølig til sommer. Når det gjelder aktuelle tiltak i åkrene nå, er noen valg enkle, andre mer utfordrende. Hva bør du gjøre nå?

Publisert 15. juni 2023

Les mer her

Markvandring på Hurum

markvandring

Torsdag 8. juni deltok Yara Norge på markvandring hos Jacob Volent og Manuela Reiner på Værby gård, på Hurum. Temaene for markvandringen var blant annet gjødslingsstrategier i en utfordrende tørkeperiode for korn, olje- og proteinvekster. 

Publisert 14. juni 2023

Les mer her

Fin start i Trøndelag

trøndelag

Denne uken var det god deltagelse og optimistiske bønder på markdager i Sparbu i Trøndelag. Det ser lovende ut både for gras og korn. Arrangementene ble gjennomført i et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri og Sparbu Bondelag. NLR og Yara Norge deltok med faglige innlegg.

Publisert 7. juni 2023

Les mer her

Har trua i Nord-Gudbrandsdalen

har trua

Våren har vært preget av tørt vær og svært varierende temperaturer i Nord-Gudbrandsdalen. «Pr. 5. juni ligger vi ca. 40 døgngrader bak fjoråret» sier NLR-rådgiver Kjartan Foss i Lom. Varmesummen så langt er på 300 døgngrader i Lom sentrum.

Publisert 7. juni 2023

Les mer her

Sommerjobb i Yara Norge

interns

Ida Aabogen Haugaard og Magnus Bakken har nettopp startet sin jobb i Yara Norge denne sommeren. I åtte uker skal de ha Yara Norge som arbeidsplass og jobbe med agronomi og markedsføring. 

Publisert 7. juni 2023

Les mer her

 

Vekstforhold og vurderinger i korn

høsthvete

Tørt og relativt varmt vær på Østlandet, og motsatt i Midt-Norge er det generelle bildet. Hva betyr dette for avlingspotensialet og valg av tiltak i vår- og høstkorn? Store regionale og lokale variasjoner understreker nok en gang viktigheten av delt gjødsling for å kunne tilpasse til sesongen.

Publisert 1. juni 2023

Les mer her

 

YaraVita® bladgjødsling lønner seg over tid

korn

YaraVita bladgjødsling forebygger næringsmangler og bidrar til å ta ut avlingspotensialet i korn og potet.

Publisert 24. mai 2023

Les mer her

God effekt av bladgjødsling i eng i Nord-Norge

gras

Sommeren 2021 ble bladgjødsling med kobber og svovel testet i eng i Nord-Norge. Storskalaforsøket, som lå på Tjøtta, viste god avlingseffekt av å tilføre disse næringsstoffene.

Publisert 24. mai 2023

Les mer her

N-Tester BT – Framgangsmåte og tolkning av svaret

n-tester BT

N-Tester BT, kombinert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler, og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?

Publisert 24. mai 2023

Les mer her

Enkle gjødslingsforsøk gir nyttige svar i eng

gras

Vi oppfordrer til å legge ut null- og maksruter på egne skifter. Dette gir nyttig informasjon om frigjøringen av nitrogen fra jorda og hjelper deg til å optimalisere dine gjødslingsstrategier med mål om å høste gode avlinger med riktig kvalitet. Her deler vi noen erfaringer fra grasdyrking i Agder i fjor.

Publisert 15. mai 2023

Les mer her

Gjødsling i våroljevekster

våroljevekster

Omfanget av dyrking av våroljevekster er lite i Norge, med mest vårraps og noe vårrybs. Samtidig tyder mye på at mange av høstrapsåkrene som ble sådd i fjor høst ikke har tålt den kalde og langstrakte våren vi opplever i år. Våroljevekster kan være et alternativ. 

Publisert 5. mai 2023

Les mer her

Gjødslingsstrategi ved forsinket våronn

snø

Laglig vær og jord har denne våren latt vente på seg. Det kan selvsagt fortsatt bli et godt kornår, og det gjenstår å se hvor mye forsinket våronna blir. Vi får likevel noen spørsmål om gjødslinga skal nedjusteres ved utsatt såing av vårkorn.

Publisert 4. mai 2023

Les mer her

Fortsatt mulig å bestille N-Tester BT

N-tester

Det er fortsatt mulig å bestille N-Tester BT til denne sesongen. Det er kostnadsfritt både å ta i bruk Atfarm, og bruke N-Tester BT i 2023. 

Publisert 27. april 2023

Les mer her

Startgjødsling er effektivt på kald jord

såmaskin

Etter en forsmak på sommer sist uke snudde det brått til kaldt og fuktig vær. Ved lav jordtemperatur går rotutviklingen seint og opptaket av fosfor (P) hemmes. Startgjødsling med OPTI-START™ plassert nær såkornet er et effektivt tiltak for å øke P-opptaket.

Publisert 27. april 2023

Les mer her

Gi nok mineralgjødsel ved vårgjødslinga til gras

gras

Denne uka ble vi velsignet med betydelige mengder nysnø på store deler av Østlandet. Sein våronn medfører ofte en bratt, økende vekstskurve når grasveksten først setter i gang. Da gjelder det at graset raskt får tilgang på næring. 

Publisert 27. april 2023

Les mer her

YaraVita® Gramitrel® – Gi høstkornet en god start

gramitrel

Det har vært en sen vår, men nå er det endelig tegn til at vinteren er over. Høstkornet ser ut til å ha klart overvintringen bra, men det er variasjoner og vi hører om noe utvintring en del steder. For å gi høstkornet en god start kan det være aktuelt å bladgjødsle med et YaraVita®-produkt som inneholder mangan. 

Publisert 20. april 2023

Les mer her

Spederinnstillinger for YaraMila® NPK 27-2-4 (3S)

spreder

På grunn av usikkerhet sist høst knyttet til leveringsdyktighet på YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) til gjødselsesongen 2023, ble det besluttet å ta inn YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) som et alternativ. Her finner du en guide til hvor og hvordan du finner sprederinnstillinger for denne gjødseltypen hos de forskjellige sprederfabrikantene.

Publisert 21. april 2023

Les mer her

Strategier med nye OPTI-START 14-18-0 (4S)

opti start

Å gi plantene en god start på våren med startgjødsel er innarbeidet praksis, spesielt på kalde jordarter og i kulturer hvor en god startpakke med fosfor er viktig, som f.eks. vårkorn og potet. På grunn av en vanskelig forsyningssituasjon er OPTI-START™ 12-23-0 denne sesongen erstattet av OPTI-START™ 14-18-0 (4S).

Publisert 13. april 2023

Les mer her

Hvordan får mest mulig ut av Atfarm og N-Tester denne sesongen?

atfarm

Yara Norge inviterer til digitale møter (Teams) om Atfarm og N-Tester tirsdag 18. april. Her vil vi demonstrere bruk av Atfarm og N-Tester, samt besvare spørsmål fra deltakerne.

Publisert 13. april 2023

Les mer her

Sørg for riktig innstilling av mineralgjødselsprederen

spreder

Med høye gjødselpriser er det ekstra viktig med riktig innstilling av mineralgjødselsprederen - da får du best mulig avkastning på innkjøpt mineralgjødsel. En grunnleggende forutsetning for å utnytte gjødsla best mulig er at varen spres jevnt i ønsket mengde over hele arbeidsbredden.

Publisert 30. mars 2023

Les mer her

Delt gjødsling til førsteslått

gras

Det er alltid viktig å utnytte mineralgjødsla så optimalt som mulig. Grunnet høy pris er feilgjødsling ekstra kostbart i år, og korrekt innstilling av gjødselsprederen må prioriteres. Istedenfor å redusere gjødslinga flatt over hele arealet, foreslår vi nå delt gjødsling til førsteslått.

Publisert 30. mars 2023

Les mer her

Sikker håndtering av mineralgjødsel og gjødselsekker

håndtering

Våronna nærmer seg og vi vil minne om noen viktige forholdsregler ved håndtering av gjødsel.  

Publisert 30. mars 2023

Les mer her

Null- og maksruter - hvorfor og hvordan?

Null- og maksruter

Null- og maksruter gir deg nyttig informasjon for å optimalisere gjødslingen. En nullrute er en god måte å få innblikk i hvor mye nitrogen jorda bidrar med. I maksruta gjødsler man ekstra med nitrogen, f.eks. 4 kg N pr. dekar. Fargeforskjellen mellom maksruten og det omkringliggende skiftet viser om skiftet begynner å mangle nitrogen og er til hjelp for å vurdere delgjødslingstidspunktet. 

Publisert 29. mars 2023

Les mer her

Strategier i korn i 2023

korn

Fortsatt vintervær i store deler av landet, men tida er inne for å legge gode planer for sesongen som kommer. Gode gjødslingsstrategier, Yara’s presisjonsverktøy, velfungerende gjødselspredere og deg som en dyktig korndyrker skaper det beste grunnlaget for et godt resultat.

Publisert 24. mars 2023

Les mer her

Sats på god førsteslått!

gras

Denne sesongen er kostbare innsatsfaktorer, og hvordan disse skal utnyttes best mulig, i fokus. Valg av riktig mineralgjødsel og bruk av denne er naturligvis et svært aktuelt tema i denne forbindelse.

Publisert 24. mars 2023

Les mer her

Vær forberedt til ny sesong – legg inn årets vekster i Atfarm nå

Atfarm

Det er fortsatt lite som tyder på at våren snart er i anmarsj, men om ikke alt for lenge braker en ny sesong løs. For å være i forkant bør du allerede nå opprette en bruker i Atfarm – Yara's satellitt-tjeneste, og legge inn skifter og vekster som skal dyrkes denne sesongen. Bruk av Atfarm er kostnadsfritt også i 2023. 

Publisert: 07. mars 2023

Les mer her

 

Yara Norge inviterer til digitale fagmøter 16. mars: Våre råd til bonden

webinar

Torsdag 16. mars inviterer Yara Norge til tre digitale fagmøter der vi vil gi råd til kornbonden, grasbonden og potetbonden. Status i gjødselmarkedet, konkrete gjødslingsråd til bonden og bruk av presisjonsverktøy vil være på agendaen.

Publisert 28. feb. 2023

Les mer her

 

Gjødsling til skog i 2023

Skog

Det globale gjødselmarkedet har vært turbulent de siste 2 årene, og det har vært utfordringer knyttet til produksjon, tilgjengelighet og pris på mineralgjødsel. Nå kan vi imidlertid informere om vi at vi kan tilby skoggjødsel for spredning i 2023. Dette er et godt tiltak for klima og miljø, og gir god lønnsomhet for skogeier.

Publisert 21. des. 2022

Les mer her

Atfarm – kostnadsfritt også i 2023

atfarm

Atfarm er Yara's satellittverktøy for å overvåke skiftene og lage tildelingskart for variabel N-gjødsling. Ved å bruke Atfarm kan du prioritere gjødsel i samsvar med behovet, og spare gjødsel der det er grunnlag for det.

Publisert 1. desember 2022

Les mer her

Høstseminar: "Sikker mat i en usikker verden"

seminar

Pandemi, krig og energikrise har gjort stadig flere oppmerksomme på at fulle butikkhyller ikke er en selvfølge. Samtidig gir klimaendringer nye utfordringer, og vi kan ikke utelukkende tenke på økt produksjon. Hvordan påvirkes matproduksjon og internasjonal matsikkerhet av ustabile rammevilkår? Dette var på agendaen da Yara og AgriAnalyse arrangerte årets Høstseminar mandag 31. oktober.

Publisert 2. november 2022

Les og se foredragene her

Tid for å veie høstraps

høstraps

Dersom du dyrker høstraps, og ønsker å få oversikt over N-opptaket, bør du ta turen ut i åkeren og veie den nå i høst. Foreningen Svensk Raps har utviklet en enkel kalkulator for å beregne hvor mye nitrogen som er tatt opp i hittil, og hvor mye det gjenstår å gjødsle med til våren.

Publisert: 26. oktober 2022

Les mer her

Forbered dine høstsådde vekster på vinteren

høstraps

Tørre forhold på Østlandet har gjort at mange har benyttet muligheten til å så høstkorn og høstoljevekster. For å bedre overvintringen kan det utover høsten være aktuelt å bladgjødsle med YaraVita.

Publisert: 29. september 2022

Les mer her

YaraMila NPK 27-2-4 (3S)

YaraMila

Svært høye gasspriser i Europa har ført til begrenset tilgang på blant annet YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) og SULFAN® 24-0-0 (6S). Yara Norge vil derfor i høst tilby en nitrogenrik NPK-gjødsel med svovel, som er lav på P og K.

Publisert 29. september 2022

Les mer her

Sommerjobb i Yara Norge?

summer interns

Som tidligere år, søker vi igjen studenter til vårt "Summer Internship"-program her i Yara. Vi i Yara Norge ansetter innen områdene agronomi og markedsføring, og oppfordrer spesielt 3.- og 4.-årsstudenter til å søke.

Publisert 15. september 2022

Les mer her

Se opptak og presentasjonene fra markedsseminaret "Krig, energi og gjødsel"

møte

Krigen i Ukraina, energikrise og tørke preger nyhetsbildet for tiden. Tirsdag 23. august arrangerte vi et digitalt markedsseminar, der eksperter i FN's mat- og landbruksorganisasjon, AgriAnalyse og Yara forklarte hvordan krisene påvirker gjødselmarkedet i Europa og Norge. Her kan du se opptak og presentasjonene som ble holdt.

Publisert 24. august 2022

Se opptak og presentasjoner

Gjødsling til høstoljevekster ved såing

høstraps

Høstoljevekster tar opp mye næring allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være 6 kg N/daa. Hvis det er brukt mye husdyrgjødsel tidligere kan mengden nitrogen reduseres noe, men ved korn eller frøeng som forgrøde bør nitrogenmengden opprettholdes.

Publisert 3. august 2022

Les mer her

Høstgjødsling til høstkorn

høstgjødsling

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Det gjelder å sikre bra etablering av planter som er godt rustet for overvintring.

Publisert 3. august 2022

Les mer her

Rapport fra Borgeby Fältdager 2022

borgeby

Etter en toårig pause grunnet pandemien, var den velkjente landbruksmessa i Sør-Sverige, Borgeby Fältdager, endelig tilbake. Det var tydelig at bønder og andre landbruksinteresserte ivret etter å få oppdateringer om hva som rører seg i bransjen.

Publisert 7. juli 2022

Les mer her

Markvandring i Orkdal og i Gauldal

markvandring

Norgesfôr Orkla og NLR Trøndelag arrangerte flere markvandringer i Orkdal og Gauldal tidlig denne uka. Yara Norge var tilstede for å snakke om markedssituasjonen for gjødsel og for å gi gjødslingsråd i en viktig sesong. 

Publisert 22. juni 2022

Les mer her

Snart tid for bladgjødsling i potet

YaraVita potet

Bladgjødsling er en effektiv måte for å tilføre næring til potetplanta. I Yara sitt bladgjødselsortiment finner vi flere bladgjødselprodukter som er aktuelle i potet. YaraVita® Solatrel® er spesielt tilpasset potet og har vist gode resultater i norske forsøk. 

Publisert 22. juni 2022

Les mer her

Utnytt potensialet, det er dyrt å la være!

utnytt potensialet

Store områder har nærmest optimale vekstforhold for tida. Moderat temperatur og nok nedbør gjør at vekstene utvikler seg i et rolig tempo. Dette gjør at de «tar seg tid» til å bygge stor avling. Pass på at ikke næringsmangel gjør at toppavlinga ryker.

Publisert 16. juni 2022

Les mer her

Markdag og møte med N-Sensorbrukere på Jarlsberg Hovedgård

jarlsberg

I begynnelsen av juni inviterte Egil Samnøy, gårdsbestyrer på Jarlsberg, og Yara Norge til en samling på plassen der det norske N-Sensoreventyret startet. I flotte rammer på Jarlsberg Hovedgård ble det utvekslet brukererfaringer rundt sensoren, i tillegg til observasjoner og målinger av forsøksfelt i høsthvete og vårbygg. 

Publisert 16. juni 2022

Les mer her

N-Tester BT – Hvordan tolke svaret man får?

n-tester

N-Tester BT, kombinert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler, og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes? Hva om N-Testeren viser 0 i behov?

Publisert 14. juni 2022

Les mer her

Sommerjobb i Yara Norge

summer interns

Andrea Sophie Olsen og Fredrik Sollerud har nettopp startet sin jobb i Yara Norge denne sommeren. I åtte uker skal de ha Yara Norge som arbeidsplass. Andrea skal jobbe med markedsføring, mens Fredrik er i agronomi-teamet.

Publisert 9. juni 2022

Les mer her

Nye målinger i maks- og nullrutene i gras

gras

Det har vært svært gunstige vekstforhold på Østlandet de siste ukene. Frodige grasarealer tyder på at plantene har nyttiggjort seg av både tilført gjødsel og næringsstoffene som allerede finnes i jorda.

Publisert: 8. juni 2022

Les mer her

Økt dekningsbidrag i korn

økt

De siste ukene har flere avgjørende forutsetninger for årets kornøkonomi kommet på plass. Vi har sett på lønnsomheten i årets korndyrking og sammenlignet med situasjonen i fjor.

Publisert 1. juni 2022

Les mer her

Markvandring i potet og korn i Sande

markvandring

Den 31. mai var det markdag hos korn- og potetprodusent Ole Kind i Sande, som en del av en serie med markdager i Vestfold og Telemark. Temaer var plantevern og gjødslingstiltak.

Publisert 1. juni 2022

Les mer her

Den som venter på noe godt

høstkorn

Kornprisen fikk et bra løft og endelig kom regnet til Østlandet. Dermed er flere viktige brikker i forhold til valg av dyrkingstiltak i ferd med å falle på plass. Hovedinntrykket pr. nå er at mange kornåkere har et godt potensial, unntakene er først og fremst en del høstkornåkere på Sør-Østlandet.

Publisert 25. mai 2022

Les mer her

Uforskammet god start for Bredo vårbygg i Løten

Løten, bygg

Denne uka besøkte vi Morten Lunna på Balke i Løten. Bakgrunnen for besøket var å diskutere vekststatus og videre oppfølging av en byggåker. Sorten er Bredo, 6-radsbygg, og åkeren som var sådd 26.-27. april hadde kommet fantastisk flott i gang.

Publisert 25. mai 2022

Les mer her

For tørt og for vått, hva med gjødslingstiltak nå?

tørt

Jordbruksavtalen er på plass. For korn blir prisen på et nivå som tilsier at gjødslingstiltak for å utnytte avlings- og kvalitetspotensialet gjelder også denne sesongen. Den største usikkerheten akkurat nå er vær- og vekstforholdene, med vann som stikkord nummer 1.

Publisert 19. mai 2022

Les mer her

Maks- og nullruter i gras

N-sensor håndholdt

Det er ofte betydelig mer nitrogen i omløp på et mjølkebruk enn på en korngård. Både husdyrmøkk, kløver og høyt innhold av organisk materiale i jorda er kilder til nitrogen som kan være vanskelig å bedømme korrekt når man utarbeider en gjødslingsplan. Mer kunnskap om disse bidragene og hvordan de varierer innafor skiftet vil kunne gi økt N-utnyttelse, sikre bedre og jevnere kvalitet på fôret og forhåpentligvis også gi økte avlinger.

Publisert 19. mai 2022

Les mer her

Hvete på alt og ny Yara N-Sensor®

N-sensor børresen

Johan Børresen i Trøgstad har foran denne sesongen investert i Yara N-Sensor. Nylig besøkte vi Børresen for klargjøring og igangkjøring av hans nyinvestering. Trøgstad-bonden dyrker 2600 dekar korn, og denne sesongen har han hvete på alt.

Publisert 11. mai 2022

Les mer her

Kronprins Haakon besøkte Herøya

Kronprins Haakon

Det var skikkelig 17. mai-stemning da 500 skoleelever tok imot Kronprins Haakon som deltok for å overvære dåpen av skipet Yara Birkeland på Herøya sist fredag. Yara Birkeland er verdens første elektriske og autonome (førerløse) containerskip.

Publisert 4. mai 2022

Les mer her

Gjødsling til korn, hva nå?

korn

Tørt på Østlandet, regn i Midt-Norge og spenning knyttet til kornpris er status i kortversjon. Mye vårkorn er sådd i laglig jord med god struktur, og høstkornet utvikler seg raskt i sør. Vekstsesongen er i gang og vurderingene er mange. Hva tenker vi om gjødslingsstrategier nå?

Publisert 4. mai 2022

Les mer her

Gi høstkornet en god start

Gi høstkornet en god start

Høstkornet ser ut til å ha klart overvintringen bra de fleste steder, men tørre forhold kan føre til at behovet for mikronæring melder seg.

Publisert 25. april 2022

Les mer her

Vær klar til våronna

korn

Vinteren vil foreløpig ikke gi helt slipp i kornområdene. De siste ukene har det vært kalde netter og det kjølige været virker mange plasser å vare til litt ut i påsken. Men det er ingen grunn til å utsette planlegging og våronnforberedelser.

Publisert 7. april 2022

Les mer her

Våronntips: Slik fastsettes nitrogenbehovet til eng

gras

En stor utfordring ved grasdyrking er å fastsette korrekt nitrogenbehov (N) til graset. Spesielt viktig er det å gjødsle tilstrekkelig om våren fordi kald jord frigjør lite næring. Undergjødsling om våren gir derfor både lavere avlingsrespons og reduserte proteininnhold.

Publisert 7. april 2022

Les mer her

Moderne gjødselspredere gir stor gevinst

Moderne gjødselspredere

En moderne gjødselspreder som er riktig innstilt og brukes optimalt, sikrer god utnyttelse av kostbar mineralgjødsel. Dette er ekstra viktig i grasdyrking der all mineralgjødsel spres med sentrifugalspreder. Presis tildeling av gjødsla bidrar både til økte avlinger og reduserte produksjonskostnader på grovfôret.

Publisert i april 2022

Les mer her

Råd til kornbonden: Gode tiltak for godt resultat

Råd til kornbonden

Det kan være fristende å redusere gjødselmengdene for å spare kostnader. Men er det lurt? Hva skjer da med inntektene? For å gi god avling og kvalitet trenger kornet riktig gjødsling også i 2022.

Publisert i mars 2022

Les mer her

Råd til grasbonden: Smarte strategier som gir avlingsøkning

Grasbonden

Årets vekstsesong byr på krevende utfordringer, og etablerte dyrkingstiltak må revurderes i lys av økte priser på en rekke innsatsfaktorer.

Publisert i mars 2022

Les mer her

Sprederinnstilling ved bruk av sentrifugalspreder

spreder

Presis gjødsling er viktigere enn noen gang og da må gjødselsprederen fungere optimalt. Godt vedlikehold, riktig innstilling av gjødselsprederen og ikke minst samspillet mellom maskin og fører, er avgjørende for å sikre et godt resultat.

Publisert 31. mars 2022

Les mer her

Gjødsling til korn i en uviss tid

lea

Det går raskt mot våronna. Tross omstendighetene behøver kornet også i kommende sesong gjødsel og andre tiltak på rett sted til rett tid for å gi god avling og kvalitet. Norsk kornproduksjon er viktigere enn noen gang.

Publisert i mars 2022

Les mer her

Nytt om pH i jord og kalkingsbehov

kalking

Riktig kalktilstand er viktig for å sikre høye avlinger og god utnyttelse av tilført mineralgjødsel. Mange har for sur jord, men dette er en unødvendig avlingsbegrensning som det går an å gjøre noe med.
Nye svenske undersøkelser viser en sterk sammenheng mellom pH i jorda og avlingsnivå, og kan tyde på at optimalt pH-nivå ligger høyere enn vi har trodd.

Publisert i februar 2022

Les mer her

Yara Norge inviterer til webinarer: Våre råd til bonden

råd

Gjødselprisene har steget mye og er på et nivå vi aldri har hatt tidligere i det norske markedet. Hva betyr prisoppgangen for bondens valg av gjødslingsstrategi? Yara Norge inviterer til webinarer der vi vil gi råd til potetbonden, kornbonden og grasbonden.

Les mer og meld deg på

Benytt Atfarm kostnadsfritt i 2022

atfarm

Yaras digitale presisjonsverktøy, Atfarm, hjelper bønder å gjødsle mer presist med nitrogen og gi bedre beslutninger på gården. Ved hjelp av satellittbilder for overvåking av vekstene, i kombinasjon med algoritmer basert på Yaras agronomiske ekspertise, kan bønder og rådgivere raskt og enkelt lage tildelingskart for variabel gjødsling. Presis gjødsling har aldri vært enklere.

Fra 1. februar tilbyr vi Atfarm kostnadsfritt i 2022. 

Les mer her

Yara N-Sensor® - presis gjødsling er viktigere enn noen gang

n-sensor

Behovet for nitrogen kan variere mye innenfor ett og samme skifte. Det betyr at en gjødslingspraksis der samme mengde nitrogen blir tilført over hele skiftet kan resultere i både over- og undergjødsling. Ved å bruke Yara N-Sensor® ved gjødsling, tar man hensyn til dette, og N-mengden tilpasses og optimaliseres mens man sprer gjødsla. Nå som kostnadene ved mineralgjødsel har økt, vil det bli enda viktigere å spre mineralgjødsla optimalt.

Publisert i februar 2022

Les mer her

Økte gjødselpriser - hva bør du gjøre?

økte gjødselpriser

Prisoppgangen på mineralgjødsel betyr økte kostnader for bonden. Hvordan skal du sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode avlinger som gir høye produksjonsinntekter, samt å gjøre tiltak som sikrer best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Hvordan skal grovfôrprodusenter håndtere høye gjødselpriser i vekstsesongen 2022?

grovforprodusenter

I en drøvtyggerproduksjon er det krevende å vurdere konsekvensene av hvert enkelt dyrkingstiltak. Før man konkluderer på hva som er riktig tiltak må man blant annet trekke inn avlings- og kvalitetseffekter og konsekvenser for neste innefôringssesong.

Les mer her

Hvordan senke gjødselkostnadene på en smart måte?

smart måte

I avveiningen mellom behovet for høy avling og ønsket om å kutte gjødselkostnader, er økt presisjon i spredningen av mineralgjødsel det opplagte svaret.

Les mer her

Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Gjødselprisene har steget mye gjennom hele året, og er nå på et nivå vi aldri har hatt tidligere i norsk marked. Det er to store drivkrefter som ligger bak; høy etterspørsel etter mat/landbruksråvarer og svært høye energipriser. Her kan du høre Yaras analytiker Dag Tore Mo forklare situasjonen på høstseminaret som ble avholdt i regi av AgriAnalyse, NHO Mat og Drikke og Yara Norge den 11. november. 

Les mer og hør foredraget her

Bruk vinteren til å sette deg inn i Atfarm

Atfarm

For plantedyrkeren er vinteren en god tid for å evaluere sesongen som har vært, og planlegge neste sesong. Et nyttig verktøy i denne evalueringen er Yaras satellittverktøy, Atfarm. Last opp skiftene dine og se på hvordan variasjonen har vært. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noen grep til neste sesong?

Les mer her

Seminar: Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?

Seminar: Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?

Torsdag 11. november arrangerte Yara NorgeAgriAnalyse og NHO Mat og Drikke et seminar der temaet var hvordan norsk landbruk og matproduksjon påvirkes av økte råvare- og energipriser i internasjonale markeder.  

Les mer og se seminaret her

Ut og klipp høstrapsen!

Ut og klipp høstrapsen!

Jan Erik Brotnow i Ullensaker dyrker korn og oljevekster, og har i år både sådd høstraps og høstryps. Vi var med ut på gården og veide høstrapsen før innvintring, og brukte også håndholdt Yara N-Sensor for å se på nitrogenopptaket. Foreningen Svensk Raps har utviklet en enkel kalkulator for å beregne hvor mye nitrogen som er tatt opp i høst, og hvor mye som det gjenstår å gjødsle med til våren.

Les mer her

Leveringssituasjonen i norsk marked

Leveringssituasjonen i norsk marked

Utviklingen i internasjonale gjødselmarkeder har de siste ukene vært dramatisk, og situasjonen er nå krevende og svært uforutsigbar. Yara Norge ser seg derfor nødt til å fordele volum og ta større kontroll over vareflyten i Norge de neste månedene.

Yara  Norge ønsker samtidig å understreke at vi har ambisjon om å oppfylle våre forpliktelser hva gjelder avtalte volum til norsk marked inn mot våronna og sesongen 2022.

Les mer her

Hvorfor stiger gjødselprisene?

Gjødsel

Den store økningen i gjødselprisene i norsk marked har fått mye oppmerksomhet gjennom sommeren, og mange stiller seg spørsmålet om hvorfor dette skjer. Forklaringen er sammensatt og komplisert da de ulike næringsstoffene har litt forskjellig utvikling. Men for å forstå situasjonen er det viktig å se på hva som har skjedd i Kina det siste året 

Les mer her

Gjødselpriser og optimalt gjødslingsnivå

Åkerlandskap

Hva kan du som bonde gjøre for å sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode kvalitetsavlinger og høye produksjonsinntekter, samt utnytte mulighetene som finnes for å få best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Hvordan gjødsle høstraps ved såing?

Høstraps

Høstraps er en vekst som tar opp mye av næringen allerede om høsten. 6 kg N pr. daa med f.eks. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 sikrer en optimal start. 

Les mer om våre anbefalinger

Gjødsling til høstkorn

Høstkorn

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Vi krysser fingrene for bra etablering og at kommende vinter blir snillere enn vinteren som var.

Les mer her

Øk proteininnholdet med YaraVita THIOTRAC

Sikre proteininnholdet med YaraVita Thiotrac

God tilgang på nitrogen og svovel er viktig for at hvete skal danne proteiner. YaraVita THIOTRAC er en bladgjødseltype som inneholder nitrogen og 100 % sulfatsvovel som er raskt tilgjengelig for plantene.

Les mer om THIOTRAC

Presisjonsmarkdag i Vestfold

Presisjonsmarkdag i Vestfold

Over 30 var til stede på markdag i åkeren til Anders Lunde i Lågendalen. Temaet var «Tilpasset gjødsling i korn – hvordan få det til, og hva kan vi få ut av det?».  Med sikker avstand og høyttaleranlegg ble det fortalt om både nye og kjente hjelpemidler.

Se bilder og les mer 

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Har du høstet mye gras, men mangler litt på grovfôrkvalitet? Da bør du tenke gjennom strategien rundt slåttetidspunkt for 2. slåtten. 

Les mer her

Sesongen minutt for minutt 2021

Sonsengen minutt for minutt 2021

Denne sesongen går vi utenfor egne rekker, og skal følge tre dyktige bønder fra ulike deler av landet. Gjennom sesongen publiserer de vurderinger og dyrkingstiltak fra våronn til høsting.

Les mer

Sommerjobb i Yara Norge

Nye Summer Interns

Rolf Einar Kordal og Eline Sofie Thorsheim er nye ansikter i Yara Norge denne sommeren. I åtte uker skal de ha Yara Norge som arbeidsplass. Rolf Einar er en del av agronomi-teamet, mens Eline jobber med markedsføring.
Les mer her

Ny N-måling i bygg

N-måling i bygg uke 24

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 15. - 16. juni. Mellom feltene er det stor spredning i utviklingstrinn, fra begynnende strekking og til skyting.

Les mer her

Oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen

N-sensor på traktor

Yara Gjødselaktuelt besøkte Hans Stumberg i forbindelse med oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen. 

Les mer her

 

N-måling i bygg

N-måling i bygg

Det er gjennomført målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 7. - 10. juni. Byggplantene har kommet til begynnende strekking på alle feltene.

Les mer her

Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

En ringerunde til erfarne NLR rådgivere 7. juni, avslører at mange bønder på Østlandet, i Rogaland og ytre strøk på Vestlandet melder om vellykket førsteslått så langt. Regnet i mai (ca. 100 mm) har gitt graset tilstrekkelig fuktighet til å opprettholde veksten i det fine juniværet, og på tross av tidlig slått meldes det om gode avlinger med perfekte innhøstingsforhold. Så i år blir det spennende å studere grovfôranalysene når disse er klare!

Les mer her

Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, kombindert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?

Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

Mange lurer på valg av gjødslingstiltak når varmt og tørt vær dominerer, og plantene begynner å vise tørkestress. YaraLiva® Kalksalpeter™ behøver lite fuktighet for å løse seg opp og gi plantene tilgang til nitrogen, men YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) vil fortsatt likevel være et godt valg for mange.

Les mer her

Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

På Østlandet har det kommet en god del nedbør den siste tida. Etter en lang tørr periode var dette gunstig for høstkornet, graset og for spiring av vårkornet. Mens det gir en uheldig forsinkelse for de som ikke er i mål med våronna. Hva betyr nedbøren for valg av gjødslingsstrategi?

Les mer her

Bladgjødsling gir god avlingsrespons

Bladgjødsling gir god avlingsrespons

Forsøksfelt som NLR innlandet utførte på Blæstad i 2020 viser betydelig meravling i bladgjødsel med YaraVita i vårhvete og bygg.

Les mer

Riktig gjødselspredning

Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, slik at næringsstoffene blir spredd jevnt over jordet.

Les mer her

Sikker lagring av gjødsel

Vi har laget en video der du får tips til hvordan du kan lagre gjødsel på en sikker måte.