N-Tester BT

n-tester BT

Yara N-Tester BT, kombinert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for mer presis N-gjødsling.
N-Tester BT hjelper deg å vurdere delgjødslingsbehovet i korn og timoteifrøeng, og brukes sammen med Atfarm-mobilappen.

Les om Atfarm her

 

Svein Ivar gjødsler med Atfarm og N-Tester BT

«Vi har tatt i bruk Atfarm her på gården som et hjelpemiddel for å avgjøre gjødslingsbehovet og tilstanden i åkeren. I kombinasjon med N-Tester gir det en god pekepinn på hva som skal gis og hvor det bør gis.»

Se hvordan Svein Ivar Ånestad, korn- og svineprodusent i Våle, bruker Atfarm og N-Tester. 

n-tester n-tester

 

 

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål om N-Tester BT

N-Tester BT kan enkelt beskrives som en klorofyll- eller ”grønnfargemåler”. Prinsippet er enkelt. En lysdiode sender en lysstråle gjennom bladet og en fotocelle måler hvor mye av lyset som absorberes. Jo mer lys som stoppes av bladet, desto større er bladets klorofyllinnhold, som i neste omgang er et mål på N-innholdet. 

Absorbansen oversettes til en tallverdi som kalles N-Testerverdi. Et høyt tall indikerer et bra N-innhold, som da i neste omgang gir anbefaling om en lav N-mengde ved delgjødsling eventuelt at delgjødsling ikke er nødvendig. En lav N-Testerverdi betyr på den annen side at anbefalingen blir en større N-mengde.  

(Ettersom N-Tester BT gir et bilde på status ved måletidspunktet, anbefaler vi at man måler åkeren uka før planlagt gjødsling og gjentar etter noen dager for å se om plantene blir grønnere eller om de er i ferd med å miste farge. Dette gir informasjon om N-tilgangen fra jorda, og er til hjelp om man skal redusere eller øke gjødslingen i forhold til anbefalingen N-Tester BT gir.) 

Her finner du N-Tester BT-manualen. 

Takket være omfattende forsøksvirksomhet i Norge og andre land kan N-Tester BT benyttes i flere ulike vekster. 

Det er viktig at måling skjer i angitte utviklingsstadium og på riktig blad. 

 • Høsthvete (BBCH 37-59) 
  • BBCH 37-43, mål på bladet under flaggbladet
  • BBCH 43-59, mål på flaggbladet 
 • Vårhvete (BBCH 45-59), mål på flaggbladet
   
 • Bygg (BBCH 32-37), mål på yngste, fullt utviklede blad

 • Havre (BBCH 32-37), mål på yngste, fullt utviklede blad

 • Timotei til frøeng (BBCH 31-32), mål på yngste, fullt utviklede blad 

N-Tester er et hjelpemiddel. Bruk også egen erfaring og lokalkjennskap. Anbefalingen tar ikke hensyn til tettheten i bestandet, den bygger på at bestandet er normalt. Den tar heller ikke hensyn til hvor mye plantetilgjengelig nitrogen som finnes i jorda.

 • Sterk solstråling kan påvirke resultatet. Hold derfor N-Tester så den er i kroppskyggen når du måler.
 • Tørkestress kan føre til økt klorofyllinnhold i bladet og feilaktig avlesning. Unngå måling på planter som er synlig tørkestresset, f.eks sammenrullede blad.
 • Svovelmangel kan som N-mangel føre til lysere blad. For å unngå feil anbefaling må vekstenes S-behov være dekket.

Eldre modeller av Yara N-Tester selges ikke lenger. Du anvender også eldre modeller nå sammen med appen Atfarm for å få riktig sortskalibrering og N-anbefaling.

N-Tester BT måler klorofyllinnhold som har en sammenheng med N-status. Med grunnlag i målinger/kalibrering av N-Tester i forsøksfelt med stigende N-gjødsling er det mulig å bestemme sammenhengen mellom N-Testerverdi og optimalt N-gjødsling. Disse målingene er i forsøkene foretatt på bestemte vekststadier, som da blir gjeldende for den enkelte vekst. Brukes N-Testeren utenfor det angitte intervallet for vekststadium kan anbefalingen fortsatt gi en viss pekepinn, men anbefalingen blir naturlig nok meget usikker da dette vekststadiet rett og slett ikke er testet.

Det er naturlige forskjeller i grønnfarge mellom ulike sorter innen samme art. Så snart det kommer en ny sort på markedet blir det gjennomført målinger for å bestemme riktig sortskalibrering. Har du en sort som ikke finnes Atfarm når du skal måle, så skyldes dette at det foreløpig ikke er gjort tilstrekkelig antall målinger av denne sorten i kalibreringsforsøk.

n-tester n-tester