Behandling av avløpsvann

Enten du representerer en kommune eller et industrielt avløpsrenseanlegg, så blir rensekravene stadig strengere og mer utfordrende å oppfylle.

Yara kan hjelpe deg med å effektivisere din renseprosess på mange områder. Våre tekniske selgere har kunnskap nok til å være din sparringspartner innen:

 • Biologiske renseprosesser
 • Slamavvanning og Partikkelseparasjon
 • Sikkert Arbeidsmiljø (H₂S-kontroll)
 • Luktbekjempning (H₂S-kontroll)
 • Korrosjonskontroll (H₂S-kontroll)

I tillegg til kommunale renseanlegg og avløpssystemer kan følgende industrier være aktuelle:

 • Treforedling
 • Oljeraffinering/Petrokjemisk industri
 • Bryggeri
 • Prosessering av frukt og grønnsaker
 • Tekstilindustri
 • Kjemisk industri
 • Farmasøytisk industri
 • Kondensering
 • Avisningsvæske fra flyplasser
Placeholder
Placeholder

Biologisk avløpsbehandling – Næringsstoffer

Har du problemer med biologien i ditt rensetrinn? Yara leverer de næringsstoffene som du trenger. Hvis din biologiske renseprosess ikke fungerer så godt som den burde er det viktig å ta tak i årsaken til dette: Biokulturen.

Lær mer

Kontakt oss

Erik Ringen
Erik Ringen
Technical Sales Manager Norway, Water & Effluent
Therese Dalby
Therese Dalby
Sales Manager & Team Coordinator, Water & Effluent