YaraVita

YaraVita bladgjødsling

  • Muligheter for større og bedre avlinger
  • Tankblandes med de fleste plantevernmidler
  • Lønnsomt tiltak for å forebygge mikronæringsmangel
  • Norske forsøk viser gode resultater

Kvalitet og kvantitet i potet

Har potetplantene dine vært utsatt for næringsmangel eller stress etter en tørkeperiode eller kaldt vær?

YaraVita® SOLATREL® er et multinæringsprodukt som blant annet inneholder fosfor som stimulerer knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikrer god kvalitet.

YaraVita® SOLATREL®

Lider plantene dine av manganmangel?

YaraVita® MANTRAC PRO® er en ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

YaraVita® MANTRAC PRO®

Bedre å forebygge enn å reparere

Inneholder alle næringsstoffene man ofte finner mangler i korn. Forsøk fra 2020 viser mer enn 10% meravling med YaraVita® GRAMITREL® . Har plantene dine behov, er YaraVita et effektivt og lønnsomt tiltak.

YaraVita® GRAMITREL®

Svovelmangel etter nedbør?

YaraVita® THIOTRAC® er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Kombinasjonen av begge næringsstoffene bidrar til optimal proteinkvalitet i hvete.

YaraVita® THIOTRAC®

Sikre avlingspotensialet for raps og rybs?

YaraVita® BRASSITREL PRO® består av en balansert formulering av viktige mikronæringsstoffer for oljevekster og andre korsblomstra vekster, og er satt sammen for å balansere gjødslingen av de mikronæringsstoffene som tas vekk med avlingen.

YaraVita® BRASSITREL PRO®

Høy avling, lav kostnad

Forsøksfelt som NLR Innlandet utførte på Blæstad i 2020 viser betydelig meravling for bladgjødsling med YaraVita GRAMITREL i vårhvete og bygg. Resultatene viser at bladgjødsling med YaraVita kan være et godt og lønnsomt tiltak for å forebygge mikronæringmangler. Felleskjøpet og Yara kjører en kampanje på YaraVita GRAMITREL og YaraVita SOLARTREL i mai og juni. Ta kontakt med din forhandler. 

Bladgjødsling til korn med Yara Vita Gramitrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Bladgjødsling til potet med Yara Vita Solatrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Svein Tandberg anbefaler YaraVita bladgjødsling

Mange steder er det allerede tid for bladgjødsling.
Jan-Eivind Kvam-Andersen har besøkt Svein Tandberg, som jobber i Felleskjøpet Agri på Modum, for å høre om interessen for bladgjødsling.

YaraVita Gramitrel - bladgjødsel tilpasset behovet i korn

Per Martin Lea, fagkonsulent plantekultur i Norgesfôr, forteller hvordan man bruker bladgjødsel som supplement til fast mineralgjødsel i korn. Les mer om hvordan YaraVita Gramitrel kan hjelpe deg å forebygge næringsmangel i korn.

YaraVita Gramitrel

YaraVita Gramitrel - Bedre å forebygge mangel enn å forsøke å kurere

Høsthveten nærmer seg begynnende strekning i de tidligste områdene og begynnende strekning er et bra tidspunkt for å forebygge mikronæringsmangel ved å bladgjødsle med YaraVita®. Det anbefales å forebygge mangler heller enn å forsøke og kurere etter at skade er skjedd. Yara har utviklet bladgjødslingsprodukter sammensatt med nøkkelnæringsstoff hos ulike vekster. YaraVita® Gramitrel® inneholder næringsstoff man ofte finner at mangler i korn.

Les mer

Gjødslingsråd relatert til YaraVita-produkter

Her finner du artikler og reportasjer om YaraVita-produkter.