Velg pålitelighet med Yara, verdenslederen innen nitrater

Yara er verdenslederen innen produksjon av nitrater. Vi har også et globalt logistikknettverk med mer enn 200 terminaler og varehus rundt om i verden. Produksjonskapasiteten vår og nærheten til operasjonene dine betyr at når du velger Yara, kan du stole på forsyningene uansett hvor du er.

Dette er grunnen til at de beste oljeselskapene setter sin lit til Yaras PetroCare hver dag for forhindre forsuring (H₂S- dannelse) i oljefeltene eller som tilsatts i borevæsker. PetroCare kan leveres over hele verden i flytende eller fast form. Yara leverer hvor som helst i IBC-tank, flexiliner, container eller ISO-container.

Espen Langerød
Espen Langerød
Sales Manager PetroCare®

Borevæsker

Valget av en akseptabel borevæske knyttes mer og mer til miljølovgivningen om avfallshåndtering i tillegg til tradisjonelle tekniske aspekter. Håndtering av borevæskeavfall og forurensning i forbindelse med det er i ferd med å bli en stor bekymring over hele verden. I USA for eksempel reguleres dette spørsmålet på delstatsnivå, mens det reguleres på føderalt nivå i Canada. Operatørene tilpasser seg ved å utvikle og følge strategier for minimering, resirkulering og biologisk nedbrytning av avfall.

Yaras kunnskap om nitrater har gjort det mulig for oss å utvikle spesialnitrater som kan tilføres boreslam (-væske). Hovedbruksområdene for nitrat i dag omfatter:

Oljebasert slam og syntetisk basert slam

PetroCare erstatter kalsiumklorid i den interne fasen. Det er en miljøvennlig løsning som reduserer problemene med avfallshåndtering og de tilknyttede kostnadene.

Klar saltoppløsning

PetroCare kan brukes som en uorganisk flokkulant. Dette bruksområdet er knyttet til reaktive leirer med høy penetrasjonshastighet. Hovedfordelen med å bruke denne typen væske er at det ikke forekommer pakking av borekronen eller tilstopping av brønnstrømrør. PetroCare inneholder kalsiumnitrat, som er klassifisert som en "middels leireinhibitor". Vann fra avvanningsprosesser kan brukes som et grunnlag for andre slamsystemer.

Fraktureringsvæsker

PetroCare fungerer som en inhibitor på sulfatreduserende bakterier under fraktureringsprosesser. Spesialnitrater tilføres i tillegg til biocidprodukter. Biocid inkluderes for å beskytte guargummi og redusere biofilmer.

Kjernevæskeindikator

Takket være PetroCare kan du fastslå mulig skade og skadeomfang på kjerneprøver på grunn av inntrengning av slam eller filtrat fra slammet.

Flytende og fast avfall som PetroCare har blitt brukt på, kan gi en grønnere løsning for avfallshåndtering. Canada bruker for eksempel biologisk nedbrytning på avfallet (spredning på land). Bruk av kalsiumnitrat i stedet for kalsiumklorid gir flere fordeler med denne metoden:

  • Det kreves mindre areal for å spre samme mengde avfall
  • Nitrat bidrar til biologisk nedbrytning av eventuell resterende olje, og anriker jordsmonnet. Gjør tilføring av ekstra næringsstoffer for å tilføre mineraler til jordsmonnet overflødig
  • Nitrater kan stimulere bioreaktorer som brukes til å behandle avfallsmaterialer, og dermed gi høyere ytelse av prosessen. (Nye prosesser for biologisk nedbrytning)

Forsuring av oljereservoarer

Bekjempe forsuring av oljereservoarer

Yara markedsfører reduksjonsløsninger for hydrogensulfid (H₂S) for oljeindustrien for å forhindre og svekke forsuring samt bekjempe korrosjon i rørledninger og reservoarer. Arbeidere i denne industrien er utsatt for farene med hydrogensulfid. Uavhengige akademiske rapporter og laboratorie- og felttester støtter bruken av nitrater for å redusere hydrogensulfiddannelse og bidra til å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. PetroCare brukes hovedsaklig på sjøvannsinjektorer på oljefeltet. Dette er en miljøvennlig løsning sammenlignet med alternativene.

PetroCare gir kundene fordelen av Yaras omfattende erfaring med kontroll av H₂S i industriprosesser og renseanlegg for avløpsvann verden over. PetroCare er en miljøvennlig løsning sammenlignet med alternativene som er tilgjengelige på markedet.

Forhindre dannelsen av H₂S gjennom stimulering av naturlige prosesser

Reservoarforsuring forekommer når vanninnsprøytning brukes til sekundær oljeutvinning, spesielt på offshoreinstallasjoner der det brukes sulfatrikt sjøvann. Mangelen på oksygen, varme temperaturer og sulfat stimulerer naturlig forekommende mikrober, som så produserer toksisk hydrogensulfid (H₂S). Dette fører til at ikke-korrosiv olje forsures. Sur olje har en lavere markedsverdi, og H₂S-gassen kan føre til materiell skade hos produsenten (mikrobiell korrosjon), begrense produksjonsomfanget og føre til alvorlige yrkesskader. Sulfidgasser, spesielt H₂S, er farlige for mennesker, materialer og miljøet.

En miljøvennlig løsning

PetroCare doseres inn i sjøvannet som sprøytes inn, i små konsentrasjoner, og dette påvirker mikrobene til å produsere harmløs nitrogengass – i stedet for skadelig sulfid, som produseres når sure forhold dominerer. Spesialnitrater endrer bakteriemiljøet slik at de ikke lenger produserer sulfidgasser. Nitrat er et naturlig stoff som finnes i jordsmonnet, der det er et hovednæringsstoff for planter. Yaras nitratbaserte teknologi er derfor en naturlig, miljøvennlig måte å eliminere problemene som forårsakes av H₂S på.

PetroCare er en velprøvd teknologi mot reservoarforsuring

PetroCare brukes over hele verden og er valgt av en rekke oljeselskaper som hovedstrategi for svekking av forsuring på oljefelter i Nordsjøen, Latin-Amerika, Mexicogolfen, utenfor kysten av Vest-Afrika og i Det fjerne østen. Rapporter som er offentliggjort, viser at hvis nitrat brukes på riktig måte kan det være en god strategi for forebygging/svekking av H₂S-utvikling og for forsuringskontroll.

Full serviceløsning

Vi tilbyr en komplett løsning for å bekjempe reservoarforsuring, blant annet:

  • diagnose av H₂S-utslipp
  • optimalisert dosering, som er tilpasset behovene dine basert på de ulike parameterne til hvert anlegg
  • pålitelig forsyning av nitratsalter direkte til anlegget ditt
  • utstyrsovervåkning med fjernstyring tilpasset et oljefeltmiljø
  • overvåkning av H₂S-utslipp

Vi følger utviklingen av H₂S-utslippene dine trinn for trinn for å forhindre at de strømmer ut og for å beskytte de ansatte og utstyret.