Spredetabeller

Spredetabeller fra sprederprodusentene som har testet Yaras gjødsel.

Riktig gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Her finner du spredetabeller fra sprederprodusentene som har testet Yaras gjødsel:

Amazone

Bogballe

Kverneland Accord

Sulky

Bredal

Rauch

ViconSpederinnstillinger for YaraMila® NPK 27-2-4 (3S)

På grunn av usikkerhet sist høst knyttet til leveringsdyktighet på YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) til gjødselsesongen 2023, ble det besluttet å ta inn YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) som et alternativ. Her finner du en guide til hvor og hvordan du finner sprederinnstillinger for denne gjødseltypen hos de forskjellige sprederfabrikantene.