Aurstad gjødsler med GPS

Hans Petter Aurstad har drevet med presisjonsgjødsling i flere år med gode erfaringer. Kombinasjonen av autostyring på traktoren og en gjødselspreder med vektceller og seksjonsavstengning har mange fordeler. Vi får ut helt riktig gjødselmengde, unngår overlapping og får gjødslet helt ut i kantene på jordet. Du lærer deg fort å bruke utstyret, og det virker utrolig nøyaktig.

Det verdifulle grovfôret

For å få maksimalt ut av graset ditt, må du ha en plan på hvordan du skal bli bedre. En slik plan forutsetter en god oversikt over produksjonen. Lars Opsal og Asbjørn Hagene i Bjørgeberget Samdrift veier rundballer og tar fôrprøver for å regne ut avling og kvalitet innad i skifter og totalt.

Gjødslingsprogram for eng og beite

Spredning av blautgjødsel på eng

Grønt gull i norsk landbruk

Jordprøver og kalking av eng

Tips og råd om grasproduksjon