SCR-teknologi og urealøsning for skipsmaskiner

Yara har et spesielt NOx-reduksjonstilbud for sjøfartssektoren, som markedsføres under merkenavnet NOxCare. Det omfattende NOxCare-tilbudet vårt for sjøgående fartøy og lektere på elver og kanaler inkluderer utforming og installasjon av et SCR-system (Selective Catalytic Reduction), AUS40-urealøsningen under merkenavnet NOxCare40 samt service- og vedlikeholdspakker.

Sjøgående fartøy

SCR-teknologi og urealøsning (AUS40) for skipsmaskiner

Yara har et spesielt NOx-reduksjonstilbud for sjøfartssektoren, som markedsføres under merkenavnet NOxCare. Det omfattende NOxCare-tilbudet vårt for fartøy og lektere på elver og kanaler inkluderer utforming og installasjon av et SCR-system (Selective Catalytic Reduction), AUS40-urealøsningen under merkenavnet NOxCare40 samt service- og vedlikeholdspakker.

Reduser NOx-utslippene til skipsmaskinen din

Sjøfartssektoren blir i stadig større grad gjenstand for lovgivning som regulerer nitrogenoksidutslipp (NOx), og som blir implementert av IMO eller på nasjonalt nivå. Takket være ekspertisen vår på NOx-utslipp med AdBlue i kjøretøy og på industrianlegg tilbyr Yara også løsninger for NOx-reduksjon i sjøfartssektoren.

Yaras NOxCare gir deg en komplett løsning for NOx-reduksjon:

  • SCR-teknologi
  • Urealøsning (AUS40-reagens for NOx-kontroll)
  • Vedlikeholdstjenester

Yara – ekspertvalget med en global forsyningskjede

Løsningene våre avhenger av ekspertisen som vi har opparbeidet innen NOx-kontroll i flere årtier samt det enestående distribusjonsnettverket til Wilhelmsen Maritime Services, som er tilstede i mange havner rundt om i verden.

Det komplette utvalget vårt for skip, lektere og andre fartøy inkluderer løsninger for nye skip på verftet samt ombygging for fartøy som allerede er i drift:

  • Konstruksjonsekspertise som hjelper deg med å velge den beste SCR-løsningen for fartøyet eller lekteren. Vi har arbeidet på skip og lektere av alle størrelser: ferjer, forsyningsskip, Ro-Ro-skip, tankskip, containerskip, isbrytere, lasteskip, fiskebåter, cruiseskip og utenlandske marinefartøy både når det gjelder fremdrifts- og hjelpemaskiner. Rådene våre vil hjelpe deg med å treffe riktig valg for skipstypen og maskinstørrelsen din
  • Installasjon av SCR-teknologi – vi leverer alle nødvendige systemer og teknologi for skipsmaskinen din
  • Ureareagens under navnet NOxCare40 Urea, spesielt produsert for NOx-reduksjon i sjøfartssektoren. Vi kan levere denne urealøsningen til hver av de 2200 havnene rundt om i verden der Wilhelmsen Ships Service har et lokalt kontor
  • Leveranse av reservedeler til skipsmaskinens SCR-system via Wilhelmsen direkte til en av disse 2200 havnene

Kontakt sjøfartseksperten vår for å få mer informasjon om reduksjon av NOx-utslippene fra skipsmaskinen.

Pålitelig forsyning av AUS40

Med en global utstrekning og lokale terminaler kan vi levere AUS40 under merkenavnet NOxCare hvor som helst, både på onshore og offshore. Med våre egne produksjonsanlegg og enestående reservenettverk er du sikret kontinuerlig garantert forsyning av AUS40 av høy kvalitet når du trenger det.

Med Yara vil du få pålitelig forsyning og høykvalitetsreagens samt:

  • Kunnskapen vår om SCR-systemer for lektere og skip, både sjøgående og på elver og kanaler
  • Posisjonen som verdensleder innen ureaproduksjon, som garanterer for forsyning av reagens for NOx-reduksjon

Hvis du driver en bunkringsstasjon for trafikk på elver og kanaler og ønsker å selge NOx-reduksjonsmidler til kunder med SCR-systemer, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg med å velge alternativ.

Tampa office
YARA Environmental Technologies – Stationary