FULLGJØDSEL - utviklet for norske forhold gjennom 100 år

Sammen med forskere, rådgivere, bønder og forhandlere har vi kontinuerlig utviklet Fullgjødselfamilien helt siden 1938, men grunnprinsippet er det samme i dag som ved starten.