Gjødslingsprogram for oljevekster

Gjødslingsnormer oljevekster

Vekst Forventet avling, kg/daa Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Vårrybs/-raps

250

13,5

2,4

6,5

Høstraps/-rybs

300

16,0

2,8

7,5

 Tabllverdiene for P og K justeres i forhold til jordanalyser.

Tabellverdier for N gjelder ved moldinnhold på 4,5-12%. Ved lavere moldinnhold økes N-gjødslingen med 1-2 kg N/daa. Ved moldinnhold over 12,5% reduseres N-gjødslingen tilsvarende.

Tillegg/reduksjon i kg pr. daa pr. 100 kg avlingsendring

N

P

K

3,0

0,7

1,0

 

Les mer på nettsidene til NIBIO her.

Tips og råd om oljevekstproduksjon

Høstraps

Hvordan gjødsle høstraps ved såing

Høstraps er en vekst som tar opp mye av næringen allerede om høsten. 6 kg N pr. daa med f.eks. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 sikrer en optimal start.
Mangler - Oljevekster

Mangler - Oljevekster

Gjødslingråd for oljevekster

Gjødslingråd for oljevekster

Oljevekster er næringskrevende og trenger en velbalansert gjødsling med de riktige næringsstoffer, rett plassert og til rett tid. Avgjørende for å lykkes er at behovet for N, P, K, S, Mg og B dekkes, dette er næringsstoffer som all FULLGJØDSEL inneholder.
Høstrapsdyrking – en krevende, men spennende utfordring

Høstrapsdyrking – en krevende, men spennende utfordring

Med en målpris på 6,38 kr/kg for sesong 2021/2022, er dyrking av høstraps en øvelse som frister mange. God agronomi er nøkkelen til et høyt avlingspotensial, og for å lykkes gjelder det å være på hugget allerede om høsten.
Molybden (Mo)

Molybden (Mo)

Molybden trengs i planter for at disse skal kunne utnytte tilført nitrogen optimalt. Molybden er også involvert i elektrontransportreaksjoner og inngår i flere enzymer i plantevevet. Videre er molybden viktig for pollendannelse.
Molybden - viktig i oljevekster

Molybden - viktig i oljevekster

Resultater fra flere Megalab bladanalyser i høstoljevekster tatt ut siste uken i april (2015) viser svært lav molybdenstatus i plantene. Molybden (Mo) er et viktig næringsstoff i oljevekster og derfor bør man tilføre molybden gjennom bladgjødsling i disse...
Danske bønder besøkte Norge for å lære mer om norsk høstrapsdyrking

Danske bønder besøkte Norge for å lære mer om norsk høstrapsdyrking

I Danmark har Yara med samarbeidspartnere dannet et prosjekt kalt + 1 t/ha for å optimalisere høstrapsdyrkningen mot et høyere og mer stabilt avlingsnivå. Seks gårder i Danmark er med og målet er det samme for alle – høyest mulig avling. Det var disse...

Næringsmangler i oljevekster

Hvert næringsstoff har en eller flere viktige funksjoner i planta. Velg et næringsstoff under og lær mer om mangelsymptomene og næringsstoffets rolle i oljevekstproduksjonen.