Sikker håndtering og lagring av mineralgjødsel

Yara produserer gjødsel og gjødselrelaterte produkter av høy kvalitet fra mange råstoffer og med forskjellige teknologier. Ved å følge internasjonale lover og forskrifter i tillegg til Yaras interne tekniske standarder, fokuserer vi på sikkerhet i hele produksjonskjeden, så vel som sikkerheten til personell og miljø, ved hele tiden å være i forkant av den teknologiske utviklingen.

Lagring av gjødsel

Vi har laget en video med praktiske tips for sikker lagring av gjødsel. 

Alt om lagring av gjødsel

Lagring gjødsel

Mange kjøper inn gjødsla for neste sesong om høsten. For at gjødsla skal ha den kvaliteten du ønsker når våronna kommer, må du være nøye med forholdene på lagerplassen. Slik tar du vare på gjødselkvaliteten og sikkerheten.

Les alt om sikker lagring av gjødsel

Last ned plakat om sikker lagring av gjødsel

Artikler om håndtering og lagring