Null- og maksruter, hvorfor og hvordan?

Null- og maksruter gir deg nyttig informasjon for å optimalisere gjødslingen. Nullruter er småruter i åkeren hvor man ikke gjødsler, og på maksruter gjødsler en noe mer enn på åkeren rundt. Dette er enkle hjelpemidler som er aktuelle både i korn og gras.


Nullruta gir en indikasjon på jordens frigjøring av N (mineralisering), og dette har stor betydning for behovet for tilført gjødsel i den enkelte sesongen. Forgrøde, jordart, temperatur og fuktighet er typiske faktorer som påvirker den totale mengden N som mineraliseres i sesongen. Frigjøringen skjer gradvis. Maksruter gir en indikasjon på når åkeren rundt begynner å få behov for tilførsel av mer nitrogen, og kan være en hjelp til å vurdere delgjødslingstidspunktet.

Til sammen gir null- og maksruter informasjon som gjør at du kan tilpasse gjødslingen bedre til behovet.

blobid8.png


Nullruter

Som nevnt kan det være rester av næring fra i fjor, i tillegg frigjøres (mineraliseres) plantetilgjengelig nitrogen i vekstsesongen. Dette skjer gradvis, sakte i kjølig vær, raskere ved høyere temperatur. Målinger har vist at N-frigjøringen kan variere flere kilo pr. dekar mellom år og skifter, og også innen et skifte.

I høstkorn og gras anlegges nullruter enkelt ved hjelp av en presenning og teltpinner. Legg presenningen over det utvalgte stedet før hver gjødsling, og fjern den etterpå uten å få gjødsel inn på ruten. Størrelsen bør være minimum 3x3 meter, men brukes den sammen med traktormontert N-Sensor, skal den være større.

I vårkorn må man slå av utmatingen av gjødsel på kombisåmaskinen på et lite areal. Ved delgjødsling gjør man på samme måte som i høstkorn og gras, benytter presenning ved spredetidspunktet.

Selv uten måleverktøy gir nullrutene en pekepinn om jordas bidrag, vurder farge og høyde på åkeren, og sammenlign med åkeren rundt og andre nullruter på jordet.

Maksruter

En maksrute er en forsøksrute der man gir noe ekstra nitrogen. Rutene kan være 3x3 meter og det kan brukes for eksempel 4 kg N pr. daa mer enn i åkeren rundt. Til et areal på 3x3 meter vil det da bli 130 gram YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), alternativt 230 gram YaraLiva KALKSALPETER. Husk å markere ruten i hvert hjørne slik at du finner den igjen. Maksruten bør legges i et område av åkeren som har litt lavere frigjøring av nitrogen enn gjennomsnittet av skiftet. Bruk Atfarm som et hjelpemiddel til å finne et egnet sted.

Begynner åkeren å lysne rundt maksruten, indikerer det at åkeren rundt har brukt opp tilgjengelig nitrogen, og at det er tid for å gjødsle. Lysner åkeren uten at maksruten skiller seg ut, tyder det på at noe annet enn nitrogen mangler. Ved nytt gjødslingstidspunkt flyttes maksruten noen meter.

Null- og maksruter er et av flere hjelpemidler for vurdering av gjødslingsbehov, og man må også huske at sunn fornuft og erfaring alltid hører med som en viktig del av beslutningsgrunnlaget.