Engasjement i miljø og klima

Les om hva Yara gjør for å fremme et bærekraftig jordbruk med minst mulig innvirkning på miljø og klima.
utslipp

Slik jobber Yara med å kutte utslipp

Innen 2050 skal Yara være klimanøytrale. Avkarbonisering av vår egen virksomhet er kritisk for å nå målet. Samtidig er det viktig for Yara å bidra med teknologi og løsninger som gjør landbruket mer klimavennlig.

Sirkulær økonomi for fremtiden

Med en stadig økende befolkningsvekst og store globale klimautfordringer, har vi som menneskehet livsviktige oppgaver å løse. Vi må alle bidra så godt vi kan, både som enkeltmennesker og i store multinasjonale selskap som Yara.

Er norsk mat ren, trygg og næringsrik?

Anne Kjersti Uhlen er professor i plantevitenskap ved NMBU, og forsker ved Nofima. Hun mener vi har gode forutsetninger for å lykkes med norsk matproduksjon av høy kvalitet.

Levende samfunn trenger levende jord

Verdens jordarealer blir dramatisk redusert for hvert år som går — dette i en tid da vi trenger matjorda vår mer enn noen gang.
Landbruk og klimaendring

Landbruk og klimaendring

For å møte verdens voksende befolkningsvekst kreves det et bærekraftig landbruk. Ved å bruke gjødsel produsert med lavest mulig utslipp og best tilgjengelig teknologi vil det også komme miljøet tilgode.
Livsløpsanalyse av mineralgjødsel

Livsløpsanalyse av mineralgjødsel

For å vurdere den klimamessige betydningen av gjødsel, må alle forhold tas med, både de positive og negative. Gjødsel må vurderes i et "livsløp" - det må tas hensyn til utslipp fra produksjon og distribusjon, så vel som ved gjødsling og fra jorda.
Mineralgjødsel og klimaavtrykk

Mineralgjødsel og klimaavtrykk

Klimaavtrykket i matproduksjon og ved bruk av gjødsel kan reduseres med mer enn 50%. Man kan opprettholde avlingsnivået med lavere utslipp, og hindre avskogning.

Vinn-vinn for klima og avling

Lær mer om hvordan du kan senke CO2-utslippet på gårdet, samtidig som avlingsnivået opprettholdes.