Yara Norge AS Glomfjord

Glomfjord ligger i Nordland fylke ved foten av Svartisen. Nærmeste by er Bodø, 150 km mot nord.

Yara Glomfjord har fire produksjonsenheter, to salpetersyrefabrikker, én Fullgjødselfabrikk og en kalksalpeterfabrikk. Fabrikken har egen havn for lossing av ammoniakk, lagre, pakke og laste båter med ferdig produkt i bulk og ferdig emballert.

Amoniakklageret er en stor underjordisk hule i fjellet med kapasitet på 40,000 tonn flytende amoniakk.  Dette er nok til tre måneders gjødselproduksjon ved full kapasitet på fabrikken. Byggingen av lageret gjorde det mulig å stenge den lokale amoniakkproduksjonen i 1993.  Denne var basert på elektrolyse av vann. Dagens produkjon er basert på importerte råstoffer som transporteres til Glomfjord med båt. Båttransport er også brukt til transport av ferdigvare og Glomfjord er derfor en av de travleste havnene i nord-Norge.

Produktspekteret dekker nesten 60 forskjellige mineralbaserte NPK-gjødselslag i granulert form. Kalksalpeter (Kalsiumnitrat) er en ren nitrogengjødsel. Etter å ha oppgradert den ved fjerning av uoppløselige komponenter, selges nesten all den prillete varen som spesialgjødsel under navnet Calcinit.  Calcinit selges over hele verden, mens ca 50% av NPK-produksjonen fra Glomfjord går til de europeiske markedene. Den andre halvdelen av NPK-produksjonen går til det innelandske markedet.  

Data om Yara Glomfjord: 

1947 Ammoniakkproduksjonen starter
1955 NPK og Kalksalpeterproduksjonen starter
1993 Amoniakkproduksjonen legges ned

Volumer: 
NPK: 500.000 tonn
Kalksalpeter: 200.000 tonn

Antall ansatte: 186

Markeder:
Calcinit selges over hele verden, og ca 50 prosent av NPK-produksjonen fra Glomfjord selges til Europeiske markeder. Den andre halvdelen av NPK som selges i Norge, gjør at Glomfjord er den største leverandør av plantenæring til den innenlandske markedet. 

Om Yara Glomfjord

Med fokus på sikkerhet

Yara Glomfjord har fokus på sikkerhet for å ta vare på helse, sikkerhet og velferd for ansatte, innleide, besøkende og naboer. 

Last ned vår sikkerhetsbrosjyre: 

 

Yara Glomfjord