N-målinger i høsthvete, 2023

N-målinger i høsthvete, 2022

N-målinger i høsthvete, 2021

Slik fungerer Yara N-målinger

Yara N-målinger utarbeides i mai-juni. Hensikten er å vise hvordan vekstforholdene påvirker jordas nitrogenfrigjøring og plantenes opptak av tilført nitrogen (N). Måling av N-opptak i ugjødsla ruter (nullruter) viser jordas bidrag til N-forsyningen.

Slik fungerer Yara N-målinger

Yara N-Sensormåling

Denne sommeren skal det gjennomføres målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk plassert i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag. Med grunnlag i registreringene tatt med N-Sensoren gjøres en beregning av hvor mye nitrogen (N) plantene har tatt opp ved måletidspunktet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO og NLR, finansiert av Yara Norge. 

Se også N-målingene fra Sverige.