Yara Megalab™

Megalab bladanalyser er et viktig supplement til jordanalyse når du skal bestemme vekstens gjødselbehov.

  • Raske og eksakte resultater som sendes via nettet eller på e-post.
  • Komplett rapport om vekstenes næringsstatus
  • Gjødselprogrammer tilegnet hver veksts behov.


Hvorfor prioritere planteanalyse?

Megalab bladanalyser er et viktig supplement til jordanalyse når du skal bestemme vekstens gjødselbehov. Riktig mengde gjødsel i rett tid, og på rett plass gir forutsetninger for en høy avling og bedre gjødseleffektivitet noe som er bra for din lønnsomhet og for miljøet. Megalab bladanalyser er derfor et effektivt verktøy for å tilpasse gjødselmengden og øke presisjonen, samtidig som du øker kunnskapen om dine skifter.

Hvordan ta ut en bladprøve.


Hva er planteanalyse?

En planteanalyse viser vekstenes totale innhold av alle viktige næringsstoffer. Dette gir informasjon om hvordan vekstene har tatt opp plantens næringsstoffer fram til prøvetakingstidspunktet, om det er nok næring eller om det er mangel på næringsstoffer.

Basert på analysen gis gjødselråd med fokus på bladgjødsling med makro- og mikronæringsstoffer. For tiden tilbys planteanalyse med gjødslingsråd for korn, poteter, gras og gulrot. 

En analyse er en effektiv måte å fastsette riktig mengde næring på slik at overgjødsling unngås. Dette vil igjen begrense utslipp til miljøet, og være økonomisk gunstig for gårdbrukeren. Tilførsel av riktig mengde næring til rett tid gir gode avlinger på tross av at dette i enkelte tilfeller gir reduksjon i mengde gjødsel.

Planteanalyser kan være en utmerket måte å justere gjødslingen for økt presisjon og dermed også for å begrense avrenningen til miljøet.

Hvilke produkter passer til min åker


Hva er Megalab?

Megalab er et internettbasert jord- og planteanalysesystem som opererer gjennom et nettverk av 30 laboratorier. Årlig utføres 200.000 jord- og planteanalyser på vegne av Yara for gårdbrukere over hele verden. Systemet har vært under utvikling siden 1990, og fungerer 365 dager i året, 24 timer i døgnet og sender ut anbefalinger for bruk av Yaras ulike produkter til kunder.

For spørsmål om prøvetaking, analyse, gjødslingsråd og produktanbefalinger, kontakt selgeren, rådgiveren eller en av Yaras agronomer.