Høstseminaret 2022: "Sikker mat i en usikker verden"

Pandemi, krig og energikrise har gjort stadig flere oppmerksomme på at fulle butikkhyller ikke er en selvfølge. Samtidig gir klimaendringer oss nye utfordringer, og vi kan ikke utelukkende tenke på økt produksjon. Hvordan påvirkes matproduksjon og internasjonal matsikkerhet av ustabile rammevilkår?

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Her kan du se opptak av hele seminaret. 

"Secure Food in an Insecure World"

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Her kan du se Lars Røsæg, EVP-Corporate Development & Deputy CEO i Yara, innlede seminaret med foredraget "Secure food in an insecure world". 

"Food security in developing countries"

Mandag 31. oktober 2022 arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Her kan du se utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims foredrag "Food security in developing countries". 

"CAP 21: Sustainability vs sufficient food production"

Mandag 31. oktober 2022 arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Her kan du høre Wolfgang Burtscher, Director General Agriculture and Rural Development i EU, snakke om hvordan EU balanserer bærekraft og nødvendig matproduksjon. 

"A farmer perspective on CAP 21"

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Palle Borgström, president i LRF (det svenske bondelaget) holdt foredrag om bondens utfordringer i møte med EU's nye landbrukspolitikk.  

 

 

"Food prices at all time highs: Are farmers sharing in the benefits?"

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Se Deputy Director i FAO Josef Schmidhubers foredrag: "Food prices at all time highs: Are farmers sharing in the benefits?"

"Energy crisis in Europe and the war in Ukraine"

Mandag 31. oktober 2022 arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Sverre Alvik, Director, Energy Transition Outlook at DNV, snakket om utviklingen og fremtidsutsiktene i energisektoren. 

"Global agriculture in 2050 - how much food do we need?"

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse holdt foredraget "Global agriculture in 2050 - how much food do we need?"

"Brazilian agriculture - a practical example on logistic challenges and how the world is connected"

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Gabriela Fontanari, Market Intelligence Specialist i Yara holdt foredraget "Brazilian agriculture - a practical example on logistical challenges and how the world is connected"

"Utfordringene for norsk matproduksjon"

Mandag 31. oktober arrangerte Yara og AgriAnalyse årets Høstseminar med temaet: "Sikker mat i en usikker verden". Nils Vagstad, direktør i NIBIO, oppsummerte inntrykkene fra dagens foredrag, og delte sine refleksjoner rundt utfordringene norsk matproduksjon står ovenfor. 

"The war in Ukraine and its impacts on global food and fertilizer markets"

Yara Norge arrangerte 23. august et digitalt markedseminar med overskriften: "Krig, energi og gjødsel". Josef Schmidhuber fra FN's Mat- og landsbruksorganisasjon innledet seminaret med å snakke om hvordan krigen i Ukraina påvirker globale mat- og gjødselmarkeder.

 

"Inflasjon, renter og økte utgifter - hvordan påvirkes matproduksjonen?"

Yara Norge arrangerte 23. august et digitalt markedseminar med overskriften: "Krig, energi og gjødsel". Christian Anton Smedshaug, daglig leder AgriAnalyse, snakket om hvordan inflasjon, renter og økte utgifter i landbruket påvirker matproduksjonen. 

"Det europeiske gassmarkedet"

Yara Norge arrangerte 23. august et digitalt markedseminar med overskriften: "Krig, energi og gjødsel". Dag Willoch, Yara, snakket om hvordan de økte gassprisene påvirker gjødselproduksjonen i Europa. 

"Status i globale gjødselmarkeder"

Yara Norge arrangerte 23. august et digitalt markedseminar med overskriften: "Krig, energi og gjødsel". Dag Tore Mo, Yara, forklarte hva som skjer i de globale gjødselmarkedene.  

"Status i norsk gjødselmarked"

Yara Norge arrangerte 23. august et digitalt markedseminar med overskriften: "Krig, energi og gjødsel". Anders Trømborg, markedssjef i Yara Norge, gav en oppdatering på status i det norske gjødselmarkedet. 

"Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?" (Opptak av hele seminaret)

Torsdag 11. november inviterte Yara Norge, AgriAnalyse og NHO Mat og Drikke til seminar der temaet var hvordan de økte råvare- og energiprisene påvirker norsk landbruk og matproduksjon. Her kan du se opptak av hele seminaret. 

"Hvordan fikse et ødelagt matsystem?"

Svein Tore Holsetherkonsernsjef i Yara og president i NHO, innledet seminaret ved å snakke om store globale utfordringer innen matproduksjon og matforsyningom viktigheten av at bonden får betalt for den jobben som gjøres, og om hvilke grep Yara tar for å bidra til det grønne skiftet og for å være en partner for bonden. 

"Hvordan skape optimisme i norsk landbruk og norsk matproduksjon med økende kostnader?"

Willfred Nordlund, leder i Næringskomiteen, snakket om hvordan den nye regjeringen har som mål å tette inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet. Han snakket også om viktigheten av at det produseres nok, trygg og sikker mat i Norge, og om at regjeringens forventer at hele verdikjeden er med og tar ansvar for de økte kostnadene landbruket

"How rising input prices put pressure on the ongoing food price boom?"

Josef Schmidhuber fra FAO (FN's Mat og landbruksorganisasjon) holdt et foredrag (på engelsk) om hvordan de økende råvare- og energiprisene påvirker de allerede høye prisene på matvarer. Han sammenliknet prisnivåene over tid, og kunne fortelle at prisen på matvarer og prisen på råvareog energi i stor grad følger hverandre. 

"Hva skjer i energimarkedene og hva kan det bety for verdikjedene for mat?"

Sverre Alvik fra Det Norske Veritas var tilstede for å fortelle om hva som egentlig skjer i energimarkedene og hva det kan bety for verdikjedene for mat. Energi- og matsystemene henger sammen, og en energikrise forsterker en matkrise. Energisystemene vi kjenner i dag er i dramatisk endring. 

"Hvordan slår økte gasspriser inn i verdens og Norges nitrogenproduksjon?"

Dag Tore Mo fra Yara hadde fått i oppdrag å snakke om hvordan økte gasspriser slår inn i verdens og Norges nitrogenproduksjon. Til tross for økte gasspriser, er Mo’s oppfatning er at verdens nitrogenproduksjon kommer til å holde seg relativt bra fordi den globale etterspørselen er sterk  

"Jordbruket – i spennet mellom høye råvarepriser og lav lønnsomhet"

Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse holdt foredrag om den kraftige prisøkningen på en rekke råvarer og innsatsfaktorer, og om hvilke utfordringer dette vil skape for den globale matforsyningen. Smedshaug var tydelig på at vi må ha en nasjonal beredskap for å sikre at landbruket og den enkelte bonde får de innsatsfaktorene som trengs. 

"Hva er lærdommene å ta med seg hjem etter fire år som Country Manager i Kina?"

Seminaret ble avsluttet av Knut Røed, som nettopp har vendt tilbake til Norge etter fire år som Yaras Country Manager i det kinesiske markedetHan gav publikum et innblikk i kinesisk landbrukog fortalte om utfordringene og mulighetene de står ovenfor i tiden som kommer.

Webinar: "Ny råvareboom?"

24. september 2021 arrangerte Yara Norge og AgriAnalyse webinar med tittelen "Ny råvareboom?".
Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, snakket om drivkrefter og trender i råvaremarkedet, Dag Tore Moe, Yara, snakket om hva som driver prisøkningen i gjødselmarkedet, og Magnus Dehlie, Denofa, snakket om hva som skjer i soyamarkedet. Se opptaket her. 

Bladgjødsling til korn med Yara Vita Gramitrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Bladgjødsling til potet med Yara Vita Solatrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Yara N-Sensor seminar dag 1

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hvilke servicepakker er mulig å velge? (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Programvareoppdateringer og bruk av Yara N-Sensor i eng (Knud Nissen - PDF),
 • Intervju med Yara N-Sensor bruker Fridtjof Skjerve
 • Gode råd om gjødsling til korn (Bernt Hoel - PDF)

Yara N-Sensor seminar dag 2

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hvordan kalibrere sin Yara N-Sensor, målstyrt vs. N-gjødsling, hvordan vet jeg at min Yara N-Sensor viser riktige verdier (Knud Nissen - PDF)
 • Nytten av Atfarm for deg som har Yara N-Sensor (Tove Sundgren)
 • Yara N-Tester, og null- og maksruter som hjelpemiddel til å vurdere delgjødslingsbehov (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Spredekalkulatoren og verdien av variert gjødsling (Håvard Bjørgen - PDF)
 • Bruk av bakgrunnskart til Yara N-Sensor (Knud Nissen - PDF)

Webinar om presisjonsverktøyet Atfarm

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hva er Atfarm og hvorfor bruke Atfarm? (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Spredekalkulator, økonomiske muligheter (Håvard Bjørgen - PDF)
 • Demonstrasjon av Atfarm (Jan-Eivind Kvam-Andersen)
 • Gjennomgang av spørreundersøkelse om presisjonslandbruk, hva bør være klart til sesong? (Anders Rognlien)