atfarm atfarm

Hva kan du oppnå med Atfarm?

Med Atfarm kan du overvåke vekstene ved hjelp av satellittbilder, og avdekke variasjonen innad på skiftet. Dermed kan du optimalisere nitrogenmengden til ulike deler av skiftet ved å lage tildelingskart basert på Yara N-Sensor®-algoritme. Du kan oppnå:

  • Økt avling og lønnsomhet

  • Redusert risiko for legde

  • Redusert nitrogentap til miljøet

Utnytt nitrogenet bedre ved hjelp av Atfarm

I denne videoen forklarer vi hvordan Atfarm fungerer, og hvordan verktøyet hjelper deg med å utnytte nitrogenet bedre. 

Atfarm - kostnadsfritt også i 2023

atfarm

Atfarm er aktuell i korn, gras, potet og flere andre vekster.

Registrer deg kostnadsfritt her

 

Svein Ivar gjødsler med Atfarm og N-Tester

«Vi har tatt i bruk Atfarm her på gården som et hjelpemiddel for å avgjøre gjødslingsbehovet og tilstanden i åkeren. I kombinasjon med N-Tester gir det en god pekepinn på hva som skal gis og hvor det bør gis.»

Se hvordan Svein Ivar Ånestad, korn- og svineprodusent i Våle, bruker Atfarm og N-Tester. 

atfarm atfarm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan fungerer Atfarm?

Atfarm lar deg se på nye biomassekart hver tredje dag - så lenge skydekket muliggjør bilder. Bildene tas via ESA Sentinel 2-satellitter. Biomassekartet gir deg et innblikk i bestandets tetthet, og du får en generell oversikt over veksten, samtidig som du kan overvåke problemområder innen skiftet.
Dersom du er interessert i å tilpasse gjødsling i åkeren kan du bruke Atfarm til å laste ned tildelingsfil som kan brukes direkte i gjødselsprederen din. Tildelingsfilen er basert på den velprøvde algoritmen som finnes i Yara N-Sensor og sikrer best mulig resultat. Om du har en eldre spreder uten mulighet for å bruke tildelingsfil, kan du allikevel bruke Atfarm-appen som terminal, og justere mengdene manuelt ved å følge instruksjonene i appen. Du kan justere manuelt ved hjelp av hastighet eller mengde.

Nyhet i Atfarm: N-opptakskart

atfarm

Ved hjelp av N-opptakskartet kan du se hvordan N-opptaket varierer på skiftet, målt i kg N/ha (1 ha = 10 daa). Denne nyttige funksjonen er nå tilgjengelig i korn, oljevekster, gras, potet og mais. Ved å følge nitrogenopptaket gjennom sesongen, kan man få et innblikk i hvor og når gjødsla blir tatt opp i plantene, og sette inn tiltak ved behov. 

 

 

Slik laster du opp tildelingsfiler i ulike terminaler

atfarm

Vi har laget en rekke videoer som viser deg hvordan du laster opp tildelingsfiler fra Atfarm i ulike sprederterminaler. 

Se videoene her

 

Hvordan laste inn skiftegrenser fra My John Deere`s Operation Center til Atfarm?

Vi har laget en enkel video som viser deg hvordan du laster inn skiftegrenser fra My John Deere`s Operation Center til Atfarm. 

Har du spørsmål eller behov for hjelp i Atfarm?

John Yu
John Yu
Teknisk support, Atfarm