Grøftespyling - kostnadseffektivt tiltak for økte avlinger

Etter flere år med store nedbørsmengder, intensive nedbørsepisoder i vekstsesongen har det igjen blitt fokusert på viktigheten av at dreneringen er i orden. Flere har sett behovet og investert både i nydrenering og reparasjoner av eksisterende anlegg.

Nedenfor kan du se en bildeserie fra Audun Bollerud på sin gård på Romerike som illustrerer dette.

- Jordet tørket i år opp jamt og fint over det hele og er allerede sådd i år, sier Audun Bollerud.

Allerede første året etter tiltaket var det mulig å ta ut større avlinger der man fikk mer igjen for innsatte innsatsfaktorer.

Sugegrøftene var så å si tette av jernutfellinger. Begynnende oppbløting og utvasking lot seg imidlertid gjøre.

Bilde 3 viser utvaskingen av jernutfellingen. Bilde 4 viser en velfungerende sugegrøft som drog ut store mengder vann fra skiftet i flere dager. Resultatet var et skifte som etter ferdig grøftespyling og montering av grøftene tørket raskere opp og ble jevnere og lagligere for all transport og jordarbeiding.

Du kan lese mer om grøfter i rapporten fra bransjeprosjektet Økt norsk kornproduksjon her