Skog
Skog

Tjen mer på skogen

Å gjødsle eldre skog, ca. 10 år før avvirkning, er noe av det mest lønnsomme du som skogeier kan gjøre.

Tilskuddet er foreslått videreført, og miljøeffekten er stor.

Les eksempel: En skogeier som bruker 163 kr/daa på gjødsling, vil om 10 år kunne sitte igjen med 1.262 kr mer i tømmeroppgjøret pr/daa. En årlig avkastning kan bli på mer enn 20%.