Gjødslingsnormer rug

Vekst Forventet avling, kg/daa Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Høstrug

600

13,5

2,5

9,0

Dersom halm beholdes anbefales å redusere gjødslingen med 0,3 kg P og 2 kg K pr. daa.

Tabellverdiene for P og K justeres i forhold til jordanalyser.

Tabellverdiene for N gjelder ved moldinnhold på 4,5-12,5%. Ved lavere moldinnhold økes N-gjødslingen med 1-2 kg/daa. Ved moldinnhold større enn 12,5% reduseres N-gjødslingen tilsvarende. 

 Vekst Tillegg/reduksjon i kg/daa pr. 100 kg avlingsendring
 

N

P

K

Bygg, havre, rug

1,6

0,35

1,0

Les mer på nettsidene til NIBIO her.

Næringsmangler i rug

Hvert næringsstoff har en eller flere viktige funksjoner i planta. Velg et næringsstoff under og lær mer om mangelsymptomene og næringsstoffets rolle i rugproduksjonen.