YaraVita bladgjødslingskalender

Riktig dosering og sprøytetid av YaraVita bladgjødsling er viktig et godt sluttresultat. Her får du YaraVita anbefalinger for ulike vekster.

Bruk min. 20 liter vann pr. daa, eller største foreskrevne vannmengde ved tankblandinger. I frukt nyttes vanligvis 50-100 liter vann pr. daa.

(Klikk på tabellen for å gjøre den større).